Alegerea disciplinelor opţionale

Informaţii privind alegerea disciplinelor opţionale din cadrul programelor de studii de licenţă:

 

Rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale

Rezultatele procesului de alegere a disciplinelor opţionale, pentru anul universitar 2020-2021, sunt disponibile după cum urmează:

Planificarea procesului de alegere a disciplinelor opţionale, pentru anul universitar 2022-2023

Planificarea pentru specializarea Calculatoare-RO: anul II (1 pentru 2), anul III (2 pentru 3) şi anul IV (3 pentru 4), şi pentru specializarea Calculatoare-EN: anul III (2 pentru 3) şi anul IV (3 pentru 4)
1 Prezentare discipline opţionale de către titularii de discipline Apr 12 - Mai 13, 2022 Decanii de an
Titularii de discipline
2 Completare opţiuni de către studenţi în Campus Virtual Mai 16 - 31, 2022 Campus Virtual
3 Prelucrare opțiuni
(pe baza situaţiei de după sesiunea din vară, excluzând sesiunea de restanţe din Septembrie)
Iulie 2022
Răzvan Bogdan
4 Afişare rezultate Sep 06, 2022
Răzvan Bogdan
Secretariat DCTI
5 Depunere contestaţii Sep 07 - 09, 2022 Secretariat DCTI
6 Afişare rezultate finale Sep 12, 2022 Secretariat DCTI

 

Procedura de alegere a disciplinelor opţionale la specializările Calculatoare-RO şi Calculatoare-EN

 1. Decanii de an vor înştiinţa studenţii despre începerea procesului anual de alegere a opţionalelor şi vor programa prezentarea disciplinelor opţionale de către cadrele didactice titulare.
   
 2. Fiecare student va accesa în cadrul Campusului Virtual, cursul special de alegere al opționalelor la care a fost încris.
   
 3. Va citi secțiunea Mini-ghid din cadrul acestui curs.
   
 4. Va completa toate activitățile de alegere a opționalelor disponibile.
   
 5. La final, alegerile trebuie trimise prin butonul ”Trimite tot și termină” pentru a fi luate în considerare. Completarea lor după preferințe nu are nici un efect dacă ele nu sunt și trimise până la data de 24 mai prin butonul amintit.