International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC 2018, Sinaia, Romania

  Data şi ora
10 Oct. 2018 - 09:00,  până în  12 Oct. 2018 - 18:00
  Locaţia
Sinaia, Romania

ICSTCC 2018, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing, (conferinţa comună a SINTES 22, SACCS 18, SIMSIS 22, CONTI 11), are loc în intervalul 10-12 Octombrie 2018, în Sinaia, România.

Scopul ICSTCC 2018 este să reunească oameni de știință din mediul academic și industrial pentru a evalua stadiul actual al noilor tendințe în teoria sistemelor şi a controlului automat și în ingineria calculatoarelor, precum și pentru a promova interacțiunile și parteneriatele profesionale.

Începând cu anul 2010, toate edițiile au fost co-sponsorizate tehnic de către IEEE Control Systems Society. Lucrările ultimelor șapte ediții sunt incluse în baza de date IEEE Xplore Digital Library. De asemenea, lucrările din ultimelor şapte ediții sunt indexate în baza de date Clarivate Analytics Web of Science (cunoscută anterior ca ISI Proceedings).

Date importante:

  • 27 Aprilie 2018:   Depunerea propunerilor pentru INVITED SESSIONS
  • 04 Mai 2018:   Depunerea lucrărilor
  • 29 Iunie 2018:   Notificarea acceptării pentru lucrări obișnuite și INVITED SESSIONS
  • 27 Iulie 2018:   Depunerea versiunilor finale și înregistrarea cel puțin a unuia dintre autori
  • 10-12 Octombrie 2018:   Desfășurarea conferinței

Organizatori:

  • Facultatea de Automatică, Calculatoare,Inginerie Electrică și Electronică din Galați   
  • Facultatea de Automatică și Calculatoare din Iași
  • Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electrotehnică din Craiova
  • Facultatea de Automatică și Calculatoare, Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată şi Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei din Timişoara
  • Societatea pentru Sisteme de Control, Calculatoare și Inginerie Electrică din Galați

Prezentări plenare şi invitate: