Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Conferențiar poziția 24

  Data
February 25th, 2019
  Autor

       

Concursul pentru ocuparea postului de Conferențiar, poziția 24, la Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației publicat în "Monitorul Oficial" nr. 1359/05.12.2018. Concurs organizat în semestrul II, an universitar 2018-2019 cu ocuparea postului din semestrul I, an universitar 2019-2020.

 

Locul Nume prenume candidat Media finală
1 Călin - Adrian POPA 10

      

Comisia de concurs:

               Prof. dr. habil ing. Mihai V. Micea (Universitatea Politehnica Timișoara)                    – preşedinte

               Prof. dr. ing. Rodica Potolea  (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)                             - membru

               Prof. dr. ing. Vasile Ion Manta (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi)           - membru

               Prof. dr.  Daniela Zaharie (Universitatea de Vest din Timişoara)                                  - membru

               Prof. dr. ing. Ştefan Holban   (Universitatea Politehnica Timişoara)                             - membru