Oana AMĂRICĂI-BONCALO, participant la ESA Final Presentation Days, 2019

  Data
December 3rd, 2019

Universitatea Politehnica Timișoara a fost prezentă la evenimentul, TEC-ED & TEC-SW Final Presentation Days, organizat de Agenția Spațială Europeană în intervalul 3-4 Decembrie, 2019.

Oana AMĂRICĂI-BONCALO, conferențiar în cadrul Departamentului Calculatoare și Tehnologia Informației, a fost invitată să prezinte principalele realizări din cadrul proiectului REDOUBT - Reliable FPGA Datapath Design Using Control Techniques. Acest proiect, finanțat de Agenția Spatială Europeană (ESA), prin mecanismul Innovation Triangle Initiative, a fost implementat de un consorțiu format din Universitatea Politehnica Timișoara - coordonator - și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - sub-contractant. Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea de metode inovative de fiabilitate pentru circuite digitale folosind tehnici de control a proceselor.