Proiecte de cercetare

Modul software pentru evaluarea energetică a funcționării generatoarelor hidraulice din sistemele de apă potabilă

http://staff.cs.upt.ro/~alin.anton/teleu-eng.mp4

A fost realizat un sistem software (aplicatie desktop si componenta mobila) pentru monitorizarea eficientei pompelor instalate in sistemul de apa potabila al Timisoarei si nu numai. Diagnosticul este pus prin scanarea unui cod de bare cu ajutorul telefonului mobil si incadrarea punctului de functionare al pompelor cu ajutorul celor trei culori de tip semafor: verde, operare normala, galben, operare la limita (necesita interventie planificata) si rosu pentru operare anormala. Sistemul software a fost validat in laborator atat pentru pompe cu turatie constanta cat si pentru pompe cu turatie variabila si pentru cateva pompe in uz pentru perioada de noapte si pentru perioada de zi. Timisoara are 319279 locuitori, 30000 de studenti straini si cateva sute de km de retea subterana pentru distributia apei potabile. Am fost intervievat de catre TeleU cu privire la rezultatele proiectului: http://staff.cs.upt.ro/~alin.anton/teleu-eng.mp4
Coordonator proiect
Echipa de proiect
Dr.habil.ing. Sebastian Muntean, Romanian Academy Timisoara (project member)
Eng. Daniel Calin Mos, Faculty of Mechanics, Politehnica University Timisoara (project member)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In-situ measurement team for daylight and nighttime service (volunteering students): Ardelean Timotei, Szakal Raul, Peter Alexandra, Kadlecz Bogdan, Maran Alexandru
Valoarea proiectului (grantului)
~18690 EUR
Data de start
2018.03.27
Domenii de cercetare

TPark Assist. Sistem de asistenta pentru TPark.

Obiectivul proiectului PN-III-P2-2.1-CI-2017-0427 este acela de a extinde serviciile oferite de
compania Piconet, lider național în administrarea parcărilor municipale de suprafață. Se urmareste
dezvoltarea unei metode robuste pentru monitorizarea ocupării locurilor de parcare bazată
pe procesarea informațiilor provenite de la camere de supraveghere. Metoda se dorește să
se adapteze condițiilor meteo dificile și schimbărilor de iluminare datorate unor cauze
naturale precum norii sau artificiale precum iluminatul stradal. De asemenea, va trebui sa
se poată adapta unor unghiuri variate de poziționare a camerelor și să învețe noi situații
generate de aceste schimbări. Ea va oferi și o buna perspectiva de extindere viitoare a
serviciilor - de exemplu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare și
implementarea unui serviciu de plata automată. Pe baza metodei dezvoltate în cadrul
proiectului compania iși propune să realizeze o aplicație care să ofere clienților informații
privind ocuparea diverselor parcări administrate de aceasta, accesibilă pe tablete sau
telefoane mobile. Această soluție este necesară pentru îmbunătățirea serviciului de parcare
în orașele cu trafic intens fiind solicitată de către clienții companiei care în acest moment
întâmpină dificultați în găsirea rapidă a unui loc liber de parcare. Ea va asigura, pe lângă
economisirea timpului clienților, și alte beneficii precum reducerea consumui de combustibil
și a poluării determinate de traficul suplimentar datorat timpului mare de căutare a unui
loc de parcare. Metoda propusă spre dezvoltare va combina tehnici de procesare de imagini
cu informații statistice existente in sistemul beneficiarului si cu date învățate automat
pentru a asigura precizia dorită. De asemenea ea va include și o metodă simplă și clară de
setare a sistemului în cazul unei noi instalări. Rezultatul cercetării se preconizează a fi
validat prin crearea unui prototip funcțional care să poată fi integrat in sistemul companiei.
Coordonator proiect
Echipa de proiect
Marius Baba
Durata proiectului
2017.07.25 - 2017.12.31
Domenii de cercetare

TEEFIOS: Sistem cadru pentru inter-operare eficientă energetic şi de timp-real a dispozitivelor cu inteligenţă încorporată

Reţelele de senzori şi dispozitive inteligente fără fir (WSN) reprezintă un subiect extrem de interesant, la confluenţa unor domenii inginereşti cu impact enorm asupra societăţii actuale: reţele digitale, comunicaţii fără fir şi dispozitive miniaturale încorporate.
Conştienţi de cerinţele şi provocările ridicate de aplicaţiile curente, propunem o nouă paradigmă - Eficienţa Energetică şi Temporală (T: sau TEE). Scopul proiectului este dezvoltarea unui cadru integrat de inter-operare eficientă energetic şi de timp-real, pentru reţele de senzori şi dispozitive inteligente - TEEFIOS.
Obiectivele proiectului vizează trei nivele distincte: (a) T:Node, un mediu/metodologie hardware-software de proiectare şi evaluare a comportării timp-real şi a eficienţei energetice a dispozitivelor încorporate, (b) T:YNet, un sistem de dezvoltare şi analiză a comunicaţiilor TEE în reţele ad-hoc fără fir şi (c) T:PIlot, o metodologie pentru gestionarea consumului de energie a întregii reţele. De asemenea, se va crea un set integrat de unelte, teste şi baze de date de referinţă pentru a asista experţii din domeniul WSN în aplicarea paradigmei TEE în aplicaţii de înalt impact. Rezultatele obţinute vor fi validate pe studii de caz reale.
Resursele proiectului includ un cercetător postdoctoral, doi cercetători şi doi doctoranzi ce activează în domeniile proiectului, completaţi de doi experţi cu vizibilitate internaţională. Cercetările sunt susţinute de o infrastructură bine echipată - DSPLabs.
Coordonator proiect
Echipa de proiect

Claudia Micea
Valoarea proiectului (grantului)
123340 EUR
Durata proiectului
2015.10.01 - 2017.09.30
Domenii de cercetare

GEMSCLAIM: GreenEr Mobile Systems by Cross LAyer Integrated energy Management

Personal computing currently faces a rapid trend from desktop machines towards mobile services, accessed via tablets, smartphones and similar terminal devices. With respect to computing power, today´s handheld devices are similar to Cray-2 supercomputers from the 1980s. Due to higher computational load (e.g. via multimedia apps) and the variety of radio interfaces (such as WiFi, 3G, and LTE), modern terminals are getting increasingly energy hungry. For instance, a single UMTS upload or a video recording process on today´s smartphones may consume as much as 1.5 Watts, i.e. roughly 50% of the maximal device power. In the near future, higher data rates and traffic, advanced media codecs, and graphics applications will ask for even more energy than the battery can deliver. At the same time, the power density limit might lead to a significant share of “Dark Silicon” at 22nm CMOS and below. Obviously, disruptive energy optimizations are required that go well beyond traditional technologies like DVFS (dynamic voltage and frequency scaling) and power-down of temporarily unused components. The GEMSCLAIM project aims at introducing novel approaches for reducing this “greed for energy”, thereby improving the user experience and enabling new opportunities for mobile computing. The focus is on three novel approaches: (1) cross layer energy optimization, ranging from the compiler over the operating system down to the target HW platform, (2) efficient programming support for energy-optimized heterogeneous Multicore platforms based on energy-aware service level agreements (SLAs) and energy-sensitive tunable parameters, and (3) introducing energy awareness into Virtual Platforms for the purpose of dynamically customizing the HW architecture for energy optimization and online energy monitoring and accounting. GEMSCLAIM will provide new methodologies and tools in these domains and will quantify the potential energy savings via benchmarks and a HW platform prototype.
Coordonatori proiect
Thomas Fahringer (Director proiect),

(Responsabil proiect, DCTI)
Echipa de proiect
Oana Boncalo, Sebastian Fuicu, Gabriel Garban, Alexandru Amaricai, Razvan Bogdan, Cosmin Cernazanu, Lucian Bara
Valoarea proiectului (grantului)
1.2M EUR
Durata proiectului
2012.09.01 - 2015.08.31
Domenii de cercetare

ICT-eMuCo: Embedded Multi-Core Processing for Mobile Communicating Systems - RO

ICT-eMuCo addresses the platform architecture of future mobile devices. This comprises the relevant controller elements as well as the operating system and application layers. It is expected that the computational performance needed by these devices will grow exponentially due to the growing number of features implemented and the advances in the wireless communication standards. The fast growing number of applications and the resulting diversification requires a co-existence of open and protected environments.
It is therefore proposed to choose a multi-core architecture to get the best ratio of performance and power consumption while maintaining a high flexibility and scalability in the system through variations in number of cores, cache sizes, clock speeds etc. Existing multi-cores are taken as a starting point for the controller architecture. The actual implementation of e. g. the cache and memory system will be optimised to the specific needs as well as the extension by hardware accelerators for dedicated tasks.
Virtualisation technology will be employed to abstract the applications including potential legacy operating systems from the hardware architecture. This provides the means to separate real-time from non-real-time and secure from open domains. To account for the embedded nature of mobile devices and its limitations in performance and power consumption the virtualisation functionalities are supported by hardware where appropriate.
The awareness for the existence of multi-cores must also arise at the programmer's level. This is taken care of by a model-driven code generation technology based on SDL for typical communications protocol tasks and UML for the application development and modelling.
Coordonatori proiect
Attila Bilgic (Director proiect),

(Responsabil proiect, DCTI)
Echipa de proiect

Dacian Tudor, Georgiana Macariu
Valoarea proiectului (grantului)
4.580M EUR
Durata proiectului
2008.02.01 - 2010.01.31
Domenii de cercetare