Programe de Licenţă

Informaţii privind programele de studii de Licenţă (Inginerie) şi principalele specializări aferente, pentru care DCTI oferă suport educaţional şi de cercetare:

Prezentare generală

Structura generală a programelor de studii de Licenţă din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara este prezentată în tabelul următor:

Durata totală 4 ani
Structura 8 semestre x 14 săptămâni
Semestrele 7 şi 8 includ realizarea Lucrării de diplomă
Cerinţe generale de admitere Diplomă de bacalaureat
Total credite 240
Absolvire Examen de diplomă
Titlu obţinut Inginer licenţiat

 

Principalele specializări din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, pentru care DCTI oferă suport majoritar, sunt prezentate în continuare:

 

Calculatoare-RO

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de licenţă (de absolvire) Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria calculatoarelor şi ingineria software
Limba de predare Română
Prezentarea programului de studii
Puncte tari
  • Programul "Calculatoare" produce ingineri de înaltă calificare în domeniul ingineriei calculatoarelor şi a software-ului, având cunoştinţe aprofundate atât hardware, cât şi software.
  • Absolventul programului "Calculatoare" dobândeşte cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de a proiecta, dezvolta, implementa şi întreţine sisteme şi echipamente de calcul, echipamente specializate bazate pe microprocesoare şi micro-controllere, software de bază şi aplicaţii pentru cele mai diverse domenii.
  • Absolvenţii programului "Calculatoare" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Examen de admitere
(test tip grilă cu subiecte din matematică)
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor

 

Calculatoare-EN

Facultatea gazdă Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Domeniul de licenţă (de absolvire) Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Aria de specializare Ingineria calculatoarelor şi ingineria software
Limba de predare Engleză
Prezentarea programului de studii
Puncte tari
  • Programul "Calculatoare" produce ingineri de înaltă calificare în domeniul ingineriei calculatoarelor şi a software-ului, având cunoştinţe aprofundate atât hardware, cât şi software.
  • Absolventul programului "Calculatoare" dobândeşte cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de a proiecta, dezvolta, implementa şi întreţine sisteme şi echipamente de calcul, echipamente specializate bazate pe microprocesoare şi micro-controllere, software de bază şi aplicaţii pentru cele mai diverse domenii.
  • Absolvenţii programului "Calculatoare" sunt intens căutaţi pe piaţa Calculatoare şi IT atât în România cât şi în cele mai dezvoltate state din punct de vedere industrial.
Forma de admitere Examen de admitere
(test tip grilă cu subiecte din matematică)
Planul de învăţământ şi fişele disciplinelor