Gabriel BARINA, susținere publică a Tezei de doctorat

  Data şi ora
06 Nov. 2020 - 12:00
  Locaţia
online

Titlul tezei:   " Computational Analysis of Emergent Behaviour in Collaboration Networks "

Autor: Gabriel BARINA

Comisia de doctorat:

 • Președinte: Prof.habil.dr.ing. Marius MARCU (Universitatea Politehnica Timişoara)
 • Conducător științific: Prof.dr.ing Mircea VLĂDUŢIU  (Universitatea Politehnica Timişoara)
 • Referenți:
  • Acad. Prof.dr.ing  Mircea PETRESCU (Universitatea Politehnica București)
  • Prof.dr.ing. Liviu Cristian MICLEA (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca )
  • Prof.dr.ing. Nicolae BIBU (Universitatea de VestTimişoara)

Rezumatul tezei:

Domeniul interdisciplinar Network Science se ocupă cu analiza reţelelor sociale, facilitând o mai bună inţelegere a societăţii noastre, atât din punct de vedere fizic, cât şi social. Astfel, odată cu studiul comportamental al agenţilor (sociali, muzicali, economici, etc.), putem obţine o mai bună înţelegere a proceselor de interacţiune, colaborare şi influenţare. Prezenta teză se bazează pe cercetarea proceselor menţionate cu ajutorul sistemelor de calcul. Astfel, folosind calculatorul ca instrument de bază în analiza reţelelor, propun simularea modelelor complexe emergente într-o manieră dinamică, pentru o mai bună înțelegere a dinamicităţii sociale înconjurătoare, a comportamentului uman și a modului în care acestea se influențează reciproc.

Obiectivele principale ale acestei teze sunt:

 • Crearea unei rețele colaborative emergente folosind puterea analitică a calculatorului (e.g. data-mining, machine-learning, etc.) în vederea analizei și compararea acesteia cu alte rețele similare.
 • Propunerea unei metrici capabile de cuantificare a sociabilității unor agenți sau rețele.
 • Crearea unui simulator capabil de a modela și simula relațiile și interacțiunile emergente dintre agenții economici.
 • Folosirea simulatorului pentru analiza venitului cumulativ al agenților economici, a distribuției veniturilor și a ergodicității rețelelor economice.

Ca și structură, această teză include un capitol introductiv, unul cu fundamente elementare teoretice, și un ultim capitol în care descriu state-of-the-art-ul domeniului ales. În următoarele două capitole, descriu cele două rețele colaborative emergente analizate (MuSeNet și TrEcSim), fiecare având un pasaj dedicat. Teza se încheie cu un capitol dedicat concluziilor, contribuțiilor, respectiv direcției de cercetare, bibliografie (219 titluri consultate și citate) și o anexă. Această teză se întinde pe 122 pagini și conține 62 figuri, respectiv 15 tabele.