Oana AMĂRICĂI-BONCALO, susținere publică a Tezei de abilitare

  Data şi ora
13 Sep. 2019 - 12:00 la 14:00
  Locaţia
Sala A109, Clădirea UPT Electro, B-dul V. Pârvan, nr. 2

Titlul lucrării:  "Layered LDPC Decoding Architectures: bridging the Gap from Algorithms to Implementations

Autor: Dr. Ing. Oana AMĂRICĂI-BONCALO

Habilitation Board:

  • Președinte: Profesor Dr. Ing. Adina Magda FLOREA ( Universitatea Politehnica București )
  • Membri:
    • Profesor Dr. Ing. Sergiu NEDEVSCHI ( Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca )
    • Profesor Dr. Ing. Mircea POPA ( Universitatea Politehnica Timisoara )

Rezumatul tezei:

Această teză prezintă rezultatele academice ale autorului în intervalul 2013-2019.

Direcția de cercetare este cea a decodoarelor LDPC care sunt folosite ca și mecanisme de detecție și corecție a erorilor la nivelul interfețelor fizice de comunicație, precum și pentru memorii non-volatile semiconductoare. În cadrul codurilor LDPC, accentul cade asupra unei subclase - codurile cvasi-ciclice. Acestea au o structură regulată care permite explorarea unei varietăți mari de soluții arhitecturale. Din acest punct de vedere, ele au fost intens studiate de cercetători din zona proiectării de circuite dedicate. Codurile cvasi-ciclice LDPC prezintă o serie de proprietăți foarte interesante, precum toleranța ridicată intrinsecă la calculul cu erori. Acest fapt a motivat elaborarea unui proiect de cercetare DIAMOND - Message Passing Iterative Decoders based on Imprecise Arithmetic for Multi-Objective

Obiectivele inițiale ale proiectului DIAMOND, au fost lărgite și în final s-a obținut o colecție de familii de decodoare LDPC optimizate atât prin prisma operațiilor, cât și prin prisma stocării mesajelor în memorie, respectiv a accesului și procesării acestora. In viitor, vom cerceta și aspecte legate de introducerea deliberată de perturbații pentru a scădea costul, respectiv pentru a îmbunatăți performanța decodoarelor LDPC.