Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Asistent Universitar poziția 53

  Data
February 26th, 2019
  Autor

Concursul pentru ocuparea postului de Asistent Universitar, poziția 53, la Departamentul Calculatoare și Tehnologia Informației publicat în "Monitorul Oficial" nr. 1359/05.12.2018. Concurs organizat în semestrul II, an universitar 2018-2019 cu ocuparea postului din semestrul I, an universitar 2019-2020.

 

Locul Nume prenume candidat Media finală
1 Sergiu NIMARĂ 10

      

Comisia de concurs:

               Prof. dr. habil ing. Mihai V. MICEA (Universitatea Politehnica  Timișoara)          – preşedinte

               Prof. dr. ing. Horia CIOCÂRLIE (Universitatea Politehnica  Timișoara)               – membru

               Prof. dr. ing. Mircea POPA (Universitatea Politehnica Timișoara)                       – membru               

               Conf. dr. ing. Oana BONCALO  (Universitatea Politehnica  Timișoara)               – membru

               Sl. dr. ing. Valentin STÂNGACIU  (Universitatea Politehnica  Timișoara)            – membru