Proiecte de cercetare

TPark Assist. Sistem de asistenta pentru TPark.

Obiectivul proiectului PN-III-P2-2.1-CI-2017-0427 este acela de a extinde serviciile oferite de
compania Piconet, lider național în administrarea parcărilor municipale de suprafață. Se urmareste
dezvoltarea unei metode robuste pentru monitorizarea ocupării locurilor de parcare bazată
pe procesarea informațiilor provenite de la camere de supraveghere. Metoda se dorește să
se adapteze condițiilor meteo dificile și schimbărilor de iluminare datorate unor cauze
naturale precum norii sau artificiale precum iluminatul stradal. De asemenea, va trebui sa
se poată adapta unor unghiuri variate de poziționare a camerelor și să învețe noi situații
generate de aceste schimbări. Ea va oferi și o buna perspectiva de extindere viitoare a
serviciilor - de exemplu recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare și
implementarea unui serviciu de plata automată. Pe baza metodei dezvoltate în cadrul
proiectului compania iși propune să realizeze o aplicație care să ofere clienților informații
privind ocuparea diverselor parcări administrate de aceasta, accesibilă pe tablete sau
telefoane mobile. Această soluție este necesară pentru îmbunătățirea serviciului de parcare
în orașele cu trafic intens fiind solicitată de către clienții companiei care în acest moment
întâmpină dificultați în găsirea rapidă a unui loc liber de parcare. Ea va asigura, pe lângă
economisirea timpului clienților, și alte beneficii precum reducerea consumui de combustibil
și a poluării determinate de traficul suplimentar datorat timpului mare de căutare a unui
loc de parcare. Metoda propusă spre dezvoltare va combina tehnici de procesare de imagini
cu informații statistice existente in sistemul beneficiarului si cu date învățate automat
pentru a asigura precizia dorită. De asemenea ea va include și o metodă simplă și clară de
setare a sistemului în cazul unei noi instalări. Rezultatul cercetării se preconizează a fi
validat prin crearea unui prototip funcțional care să poată fi integrat in sistemul companiei.
Coordonator proiect
Echipa de proiect
Marius Baba
Durata proiectului
2017.07.25 - 2017.12.31
Domenii de cercetare